Statement Biogen – 8 februari 2019

Op 6 februari werd bekend dat de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een nieuw vergoedingsdossier zal indienen voor Fampyra (fampridine).* Zij zullen daarbij proberen de effectiviteit van fampridine aan te tonen bij een duidelijk omschreven groep. Dit was de uitkomst van een gesprek tussen het Zorginstituut, de NVN en Biogen, dat op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport plaatsvond. Op de website van het Zorginstituut is meer informatie te vinden.

Voor het samenstellen van dit dossier zal geen nieuw onderzoek plaatsvinden; het zal zijn gebaseerd op nieuwe analyses van bestaande onderzoeksgegevens. Alle partijen (Zorginstituut, NVN, Biogen) streven ernaar dat het Zorginstituut binnen zes maanden een nieuw vergoedingsadvies uitbrengt over fampridine. Tot die tijd blijft het uitgesloten van het verzekerde pakket.

De minister voor Medische Zorg heeft vervolgens op 7 februari in de Tweede Kamer een beroep gedaan op Biogen om Fampyra, in afwachting van het nieuwe vergoedingsadvies, gratis beschikbaar te stellen.

We streven ernaar om zo snel mogelijk met de minister in gesprek te gaan. Wij zijn namelijk graag bereid om mee te denken hoe fampridine in de komende maanden zo betaalbaar mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten. Evenals de minister willen we binnen een maand (uiterlijk 7 maart) duidelijkheid bieden.* Fampridine is goedgekeurd ter verbetering van het lopen bij volwassen patiënten met multiple sclerosis met beperkt loopvermogen (EDSS 4-7)).

Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124