Disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra. Deze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft, raden wij u aan te allen tijde contact op te nemen met uw arts. De MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds en Biogen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door eventuele onjuistheden of onvolledigheden op deze website.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124