Colofon

Via deze website informeren we mensen met Multiple Sclerose, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokkenen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra. Half januari 2016 actualiseren we de informatie van deze website.

Ontwerp en technische realisatie: Concepts2Go

Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124