Wordt Fampyra na de periode van Voorwaardelijke Toelating definitief opgenomen in het basispakket?Na de periode van de Voorwaardelijke Toelating (1 april 2016 tot 1 april 2018) zal de minister een uitspraak doen om Fampyra wel of niet in het basispakket op te nemen.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124