Welke patiënten kunnen meedoen aan het onderzoek?De onderzoeken zijn bedoeld voor volwassen patiënten met multiple sclerose (MS) die een loopbeperking hebben en die volgens hun behandelend neuroloog in aanmerking komen voor behandeling met Fampyra.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124