Welke partijen zijn betrokken bij de Voorwaardelijke Toelating?De Voorwaardelijke Toelating van Fampyra is tot stand gekomen door samenwerking van de convenantpartijen (de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds, de aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen en Biogen), het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124