Wat is voorwaardelijke vergoeding?Voorwaardelijke vergoeding betekent dat een medicijn tijdelijk en onder voorwaarden wordt vergoed. De minister oordeelde een paar jaar geleden dat er nog te weinig gegevens over Fampyra beschikbaar waren om een definitief vergoedingsbesluit te nemen. Daarom werd het medicijn tussen 1 april 2016 en 1 april 2018 tijdelijk vergoed, op voorwaarde dat patiĆ«nten deelnemen aan aanvullend onderzoek. Die onderzoeksgegevens zijn gebruikt voor een vergoedingsdossier. Op basis hiervan zal het Zorginstituut een advies over vergoeding uitbrengen aan de minister. De minister beslist vervolgens of Fampyra al dan niet definitief vergoed wordt.  
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124