Wat doet Biogen om vergoeding voor Fampyra te realiseren?

Biogen begrijpt hoe belangrijk vergoeding is voor patiënten en heeft zich hier nadrukkelijk voor ingespannen:

  • Bij de totstandkoming van de voorwaardelijke toelating is fors geïnvesteerd in aanvullend onderzoek;
  • In oktober 2017 hebben we alle nieuw beschikbare onderzoeksgegevens, waaronder die uit het in Nederland uitgevoerde aanvullend onderzoek, ingediend bij het Zorginstituut;
  • Na bekendmaking van het advies van het Zorginstituut gaan we graag op constructieve wijze in gesprek met het ministerie om te komen tot een positief vergoedingsbesluit.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124