Wat betekent Voorwaardelijke Toelating voor patiënten?De Voorwaardelijke Toelating van Fampyra tot het basispakket maakt het mogelijk dat patiënten met multiple sclerose (MS) hun behandeling met Fampyra tijdelijk vergoed krijgen onder voorwaarde van deelname aan aanvullend onderzoek.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124