Wat als het onderzoek is afgesloten en de patiënten hebben baat bij het geneesmiddel Fampyra. Kunnen ze dan Fampyra blijven gebruiken? En wat zullen hiervan de financiële consequenties zijn?De voorwaardelijke toelating van Fampyra tot het basispakket geldt van 1 april 2016 – 1 april 2018. Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over de vergoedingsstatus van Fampyra na 1 april 2018.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124