Waarom wordt Fampyra niet meteen opgenomen in het basispakket?In juli 2011 is door de Europese Commissie een voorwaardelijke handelsvergunning verleend voor Fampyra. De voorwaarde is dat aanvullend onderzoek wordt verricht naar de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn van Fampyra. Het besluit van de minister van VWS sluit hier op aan. Na afloop van de periode van Voorwaardelijke Toelating besluit de minister of Fampyra definitief wordt opgenomen in het basispakket.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124