Waarom is er nog geen duidelijkheid over vergoeding? We realiseren ons dat het patiĆ«nten ongerust maakt dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de situatie na 1 april 2018. Biogen heeft volgens de afspraken een vergoedingsdossier ingediend. Dit wordt momenteel beoordeeld door het Zorginstituut, dat naar verwachting eind februari een advies uitbrengt. Daarna zal de minister voor 1 april 2018 een definitief vergoedingsbesluit nemen. 
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124