Per wanneer heeft mijn behandelend neuroloog de informatie mbt het aanvullend onderzoek en hoe ik daaraan kan deelnemen?De opname in het basispakket brengt met zich mee dat Fampyra breed beschikbaar moet zijn in een voldoende aantal ziekenhuizen, verspreid over heel Nederland. Aansluitend op het positieve besluit van de minister van 17 december 2015, zijn enkele maanden nodig om alles hiervoor te regelen, zoals het opstarten van het benodigde onderzoek in de deelnemende ziekenhuizen. Uw behandelend neuroloog zal voor 1 april 2016 worden geïnformeerd over het aanvullend onderzoek en de benodigde verwijzing naar de hieraan deelnemende ziekenhuizen.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124