Op welke gronden kan mijn neuroloog besluiten dat ik wel/niet kan deelnemen aan het onderzoek en doorverwijzen naar een onderzoeksneuroloog?Neem contact op met uw behandelend neuroloog om te bespreken of u in aanmerking komt voor behandeling met Fampyra. Hij/zij zal u vervolgens doorverwijzen naar een onderzoeksneuroloog.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124