Moet ik een eigen bijdrage betalen voor Fampyra?De vergoedingen voor geneesmiddelen en daarmee ook voor Fampyra tellen mee voor het verplichte eigen risico.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124