Kunnen alle patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met Fampyra ook deelnemen aan het aanvullend onderzoek?Fampyra wordt per 1 april 2016 voorwaardelijk toegelaten in het basispakket, voor volwassen patiënten met MS die een loopbeperking hebben. Opname in het basispakket betekent dat goede toegankelijkheid moet worden gegarandeerd voor de patiënten die voor behandeling met Fampyra in aanmerking komen. Om brede toegankelijkheid te garanderen zal het aanvullend onderzoek in 20-25 ziekenhuizen verspreid over heel Nederland plaatsvinden.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124