Kan Biogen niet eerder duidelijkheid geven?Helaas niet, om de simpele reden dat wij ook nog geen duidelijkheid hebben. Er ontstaat pas meer duidelijkheid zodra het Zorginstituut een advies heeft uitgebracht aan de minister. We verwachten dit advies eind februari. Vervolgens zal de minister een definitief besluit nemen. 
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124