Hoe ziet het traject van de Voorwaardelijke Toelating eruit?De periode van de Voorwaardelijke Toelating loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2018. Tijdens deze periode krijgen volwassen patiƫnten met multiple sclerose (MS) die een loopbeperking hebben hun behandeling met Fampyra tijdelijk vergoed onder voorwaarde van deelname aan aanvullend onderzoek. Om brede toegankelijkheid te garanderen zal dit onderzoek in 20-25 ziekenhuizen verspreid over heel Nederland plaatsvinden.
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124