Hoe groot is de kans op vergoeding?Dat is helaas nog onduidelijk. Pas na bekendmaking van het advies van het Zorginstituut kunnen we dit beter inschatten. We verwachten dit advies eind februari. Vervolgens zal de minister een definitief besluit nemen. Biogen zal zich in ieder geval tot het uiterste blijven inspannen om autoriteiten te overtuigen dat Fampyra een therapeutische meerwaarde heeft voor MS-patiĆ«nten met loopstoornissen en dat het daarom vergoed moet worden uit het basispakket. 
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124