Gedurende welke periode wordt het geneesmiddel Fampyra vergoed?De voorwaardelijke toelating van Fampyra tot het basispakket geldt van 1 april 2016 – 1 april 2018
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124