Betekent dit negatief advies dat Fampyra per 1 april 2018 niet meer vergoed wordt?We kunnen niet vooruitlopen op het definitieve besluit van de Minister. Wij verwachten binnen twee weken duidelijkheid.  
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124