Voorwaardelijke Toelating Fampyra

Op 17 december heeft minister Schippers van VWS besloten tot Voorwaardelijke Toelating van Fampyra, vanaf 1 april 2016. Dit betekent dat het geneesmiddel vanaf deze datum tijdelijk, onder voorwaarden, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De voorwaarde is dat patiënten deelnemen aan aanvullend onderzoek.

De Voorwaardelijke Toelating van Fampyra is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de convenantpartijen (de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds, de aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen en Biogen), het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS.

Via deze website informeren we mensen met Multiple Sclerose, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokkenen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra. De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd.


Tijdelijke terugbetaling Fampyra januari – augustus 2019
Er is een tijdelijke terugbetaling in het leven geroepen voor Fampyra. Lees meer.
 

 

Situatie vanaf 1 januari 2019 

De afgelopen maanden hebben betrokken partijen zich ingespannen om vergoeding van Fampyra (fampridine) alsnog mogelijk te maken. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid, waardoor het medicijn per 1 januari 2019 voor eigen rekening van patiënten komt. Betrokken partijen blijven echter zoeken naar een oplossing. Lees meer.


Belangrijk bericht voor patiënten die Fampyra zelf betalen

Per 1 april 2018 wordt Fampyra niet meer vergoed vanuit het basispakket. Daarmee zullen patiënten die nu starten met Fampyra dit geneesmiddel zelf moeten betalen.

Lees verder

Gratis verstrekking gedurende 2018 voor deelnemers LIBERATE, TMP en NPP

Biogen stelt Fampyra (fampridine) tussen 1 april 2018 en 31 december 2018 gratis beschikbaar voor de bijna 2000 patiënten die op 20 maart 2018 deelnamen aan het LIBERATE-onderzoek, het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP).

Statement Biogen: Verstrekking 2018

Negatief vergoedingsbesluit Fampyra (fampridine) 

Op 14 maart 2018 heeft minister Bruins (Medische Zorg) laten weten dat Fampyra (fampridine) na 1 april 2018 niet meer vergoed wordt.

Statement Biogen negatief vergoedingsbesluit Fampyra (fampridine).

Negatief vergoedingsadvies Fampyra (fampridine) 

Op 5 maart 2018 heeft het Zorginstituut de Minister voor Medische Zorg geadviseerd om Fampyra (fampridine) na 1 april 2018 niet meer op te nemen in het verzekerde pakket.

Statement Biogen “negatief vergoedingsadvies Fampyra (fampridine)"

 

Inloggen voor artsen
Via deze website informeren de MS Vereniging Nederland,
het Nationaal MS Fonds en Biogen over de Voorwaardelijke Toelating van Fampyra
124